ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ολοκληρώθηκε το πρώτο έργο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ):