ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΚΕ


11/11/2011 ΔΙΑΘΕΣΗ e-PORTFOLIO ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΑΚΕ

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) προβλέπεται η αποτύπωση σε ηλεκτρονικό φάκελο (e-portfolio) των εργασιών (πχ. ατομικές δραστηριότητες, εργασίες, υλικό πρακτικής άσκησης) που ανατίθενται από τους διδάσκοντες στα ΠΑΚΕ και οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να εκπονήσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως περιγράφεται στα έγγραφα «Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ» και «Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα ΠΑΚΕ» (διαθέσιμα μέσω του «Κεντρικού Ιστότοπου Υποστήριξης ΠΑΚΕ», http://b-epipedo2-pake.cti.gr/).

Για τη δημιουργία και διάθεση του e-portfolio των εκπαιδευομένων χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Mahara, που βασίζεται στο ομώνυμο λογισμικό ανοικτού κώδικα και η οποία εξελληνίστηκε, προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του προγράμματος και λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2-pake.cti.gr/mahara, με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - «Διόφαντος», συμπράττοντα επιστημονικού φορέα της Πράξης με το γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (Πράξη ενταγμένη στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου).

  Η ανάρτηση και διάθεση του e-portfolio κάθε εκπαιδευόμενου πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών που είναι διαθέσιμο εδώ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με το τέλος του προγράμματος, πριν τις τελικές δοκιμασίες πιστοποίησης, καθώς τα στοιχεία που θα περιληφθούν στο e-portfolio των εκπαιδευομένων αφορούν στην αξιολόγησή τους και αποτελούν μέρος του υλικού τεκμηρίωσης της εκπαίδευσής τους.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τη δημιουργία του e-portfolio (τεχνική υποστήριξη), οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Help Desk της παραπάνω Πράξης και να υποβάλουν το ερώτημά τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ για θέματα που αφορούν στις εργασίες και στο περιεχόμενό τους παρακαλούνται να απευθύνονται στους υπευθύνους διδάσκοντές τους στο ΠΑΚΕ που φοιτούν.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2012 15:46

portalpake-footer900x160_new

Φωτογραφικό υλικό

images/resized/images/stories//photos/ipirus1800x537_60_41.jpgimages/resized/images/stories//photos/ipirus2800x536_60_41.jpgimages/resized/images/stories//photos/pp1r_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/pp4r_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/pp5r_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/pp8r_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att002_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att004_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att006_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att008_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att010_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/ka1_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/ka2_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/ka3_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/ka4_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/ka5_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att-oct-1_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att-oct-2_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att-oct-3_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att-oct-4_60_45.jpgimages/resized/images/stories//photos/att-oct-5_60_45.jpg
Βρισκεστε εδω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοινώσεις 11/11/2011 ΔΙΑΘΕΣΗ e-PORTFOLIO ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΑΚΕ